Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,750.00
 • EUR26,731.11
 • GBP30,196.84
 • HKD2,929.61
 • CHF23,016.38
 • JPY203.18
 • AUD17,257.95
 • CAD17,844.34
 • SGD16,853.01
 • THB707.84
 • NOK2,786.90