BỘ MÁY QUẢN LÝ

Hoàng Song Hà ​

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Võ Hữu Hải 

Thành viên chuyên trách

Phan Thị Hoài Hương

Thành viên chuyên trách

Lê Quốc TuấnThành viên không chuyên trách

Lê Quốc Tuấn 

Tổng Giám đốc 

Hoàng Hải ĐăngPhó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Phương NgaPhó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thành Lộc 

PHÒNG - BAN - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trần Ngọc Vinh ​

Chánh Văn phòng 

Trần Anh Tú

Phó Văn phòng 

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Văn phòng 

Trần Việt Phong Phó Văn phòng 

Nguyễn Phước Thịnh

Kế toán trưởng                

Đoàn Thúy Hiền 

Phó phòng

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Phó phòng

Nguyễn Thị Huệ ​Phó phòng
Võ Đình Phi Lĩnh​Phó phòng

Lê Thị Thanh Ngân

Trưởng phòng

Huỳnh Kim Ngân ​Phó phòng

Lê Vĩnh Khiêm​

Trưởng phòng

Ngô Anh Tuấn

Phó phòng

Nguyễn Quốc ThắngPhó phòng
'
Nguyễn Thành ChungGiám đốc
Lê Thái BìnhPhó Giám đốc
Bùi Quốc HưngPhó Giám đốc
Nguyễn Lạc Long ​Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản 
Nguyễn Hoàng Quân Phó Giám đốc

IFrame