Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,745.00
 • EUR26,914.56
 • GBP30,244.95
 • HKD2,929.11
 • CHF23,120.72
 • JPY203.33
 • AUD17,263.27
 • CAD17,907.51
 • SGD16,851.79
 • THB707.47
 • NOK2,795.40

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017)

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 06/11/207 đến ngày 10/11/2017)

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 06/11/207 đến ngày 10/11/2017) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)

Xem thêm