Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020) 

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020) 

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020) 

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 19 (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020) 

Lịch công tác tuần 19 (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 18 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020) 

Lịch công tác tuần 18 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 17 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020) 

Lịch công tác tuần 17 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 13 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020) 

Lịch công tác tuần 13 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020) 

Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020) 

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020) 

Lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020) 

Xem thêm