Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,265.00
 • EUR26,313.40
 • GBP30,176.69
 • HKD2,986.66
 • CHF23,650.55
 • JPY220.37
 • AUD15,889.09
 • CAD17,714.19
 • SGD17,144.29
 • THB784.66
 • NOK2,583.76

Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019) 

Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019) 

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019) 

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019) 

Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019) 

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 41 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019) 

Lịch công tác tuần 41 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 40 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019) 

Lịch công tác tuần 40 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019) 

Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019) 

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019) 

Xem thêm