Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,760.00
 • EUR27,447.23
 • GBP30,878.87
 • HKD2,933.30
 • CHF23,785.88
 • JPY204.88
 • AUD18,346.96
 • CAD18,631.21
 • SGD16,992.02
 • THB701.67
 • NOK2,961.79

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)

Xem thêm

Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)

Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017)

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017) 

Xem thêm