Công bố thông tin năm 2023

Công bố thông tin năm 2023

Xem thêm

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý 04 xe ô tô (thông báo số 05/TB-TCT-VP ngày 04/01/2023)

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2022

Công bố thông tin năm 2022

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2021

  1. Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 23 tháng 11 năm 2018.

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2020

Các thông tin công bố theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2019

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2018

Các thông tin công bố theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Xem thêm

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn

Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn

Xem thêm