Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,745.00
 • EUR26,914.56
 • GBP30,244.95
 • HKD2,929.11
 • CHF23,120.72
 • JPY203.33
 • AUD17,263.27
 • CAD17,907.51
 • SGD16,851.79
 • THB707.47
 • NOK2,795.40

Biểu mẫu Kê khai tài sản, thu nhập

Các biểu mẫu Kê khai tài sản, thu nhập trong Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ

Xem thêm

Xây dựng

Các thông tư của Bộ Xây dựng

Xem thêm

Lao động - Tiền lương

Các VB QPPL về lao động - tiền lương

Xem thêm