Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc III


Địa chỉ: 181 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: (08) 39 330 735 - 39 330 736 - Fax: (08) 39 330 733

Email: contrico@contrico.vn

Vốn điều lệ: 21.000.000.000 đồng

Tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty: 25%

Hội Đồng Quản Trị:

- Ông Trần Ngọc Mỹ

- Bà Lê Thị Anh Đào 

- Ông Hoàng Hải Đăng

- Bà Châu Mỹ Linh

- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

Ban Điều hành:

- Ông Trần Ngọc Mỹ - Tổng Giám Đốc

- Bà Lê Thị Anh Đào - Kế toán trưởng