Công ty Cổ phần Địa ốc 11


Real Estate 11 Joint Stock Company

Địa chỉ: 205 Lạc Long Quân P.3 Q.11

Điện thoại: (08) 39 634 001 - Fax: (08) 39 636 186

Email: res11@diaoc11.com.vn

Website: http://www.diaoc11.com.vn

Vốn điều lệ: 43.679.770.000 đồng.

Tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty: 30%

Hội đồng quản trị :

- Trần Thanh Bạch - Chủ tịch HĐQT

- Trần Thị Kim Huệ

- Đặng Hữu Thành

- Huỳnh Thị Yến Nhi

- Trần Ngọc Phượng

Ban Tổng Giám đốc :

- Trần Thị Kim Huệ - Tổng Giám đốc

Đặng Hữu Thành - Phó Tổng Giám đốc

- Nguyễn Khắc Giang - Phó Tổng Giám đốc

- Huỳnh Thị Yến Nhi - Kế toán trưởng