Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,745.00
 • EUR26,818.83
 • GBP30,374.97
 • HKD2,930.91
 • CHF23,069.38
 • JPY201.03
 • AUD17,251.87
 • CAD17,769.68
 • SGD16,890.43
 • THB711.37
 • NOK2,766.67