Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,265.00
 • EUR26,181.77
 • GBP29,282.35
 • HKD2,979.85
 • CHF23,486.43
 • JPY215.35
 • AUD15,850.57
 • CAD17,707.70
 • SGD17,030.47
 • THB778.30
 • NOK2,590.27