Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,750.00
 • EUR26,731.11
 • GBP30,196.84
 • HKD2,929.61
 • CHF23,016.38
 • JPY203.18
 • AUD17,257.95
 • CAD17,844.34
 • SGD16,853.01
 • THB707.84
 • NOK2,786.90

Thoái vốn tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam

Thời gian tổ chức đấu giá:  14 giờ 30 ngày 12/08/2016

Số lượng cổ phần bán đấu giá:  400.000 cổ phần  

Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần:  10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.400 đồng/cổ phần

Xem thêm