Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,265.00
 • EUR26,313.40
 • GBP30,176.69
 • HKD2,986.66
 • CHF23,650.55
 • JPY220.37
 • AUD15,889.09
 • CAD17,714.19
 • SGD17,144.29
 • THB784.66
 • NOK2,583.76