Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,265.00
 • EUR26,391.85
 • GBP28,249.13
 • HKD2,980.64
 • CHF23,923.76
 • JPY224.60
 • AUD15,835.27
 • CAD17,636.76
 • SGD16,842.31
 • THB767.62
 • NOK2,619.16