Công ty Cổ phần phát triển Địa ốc Sài Gòn 5


​Địa chỉ: 2A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 5, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 39 570 711 - Fax: (08) 39 570 712

Email: sfcc@saigon5.vn - Website: saigon5.vn

Mã số thuế: 0301260770 – 1

Hội đồng quản trị:

- Nguyễn Ngọc Phụng - Chủ tịch HĐQT

- Đặng Anh Tú - Thành viên HĐQT

- Tiêu Thị Hồng Phước - Thành viên HĐQT

- Lê Văn Phăng - Thành viên HĐQT

Trưởng Ban Kiểm soát: Phạm Thị Hoa

Ban Tổng Giám Đốc:

- Đặng Anh Tú- Tổng Giám đốc 

- Phan Nhật Lý - Phó Tổng Giám đốc 

- Tiêu Thị Hồng Phước - Phó Tổng Giám đốc 

- Nguyễn Hoàng Minh - Phó Tổng Giám đốc 

- Nguyễn Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc 

Phụ trách Kế toán: Nguyễn Thị Ngọc Như