Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,360.00
 • EUR26,809.29
 • GBP29,647.57
 • HKD3,003.46
 • CHF23,659.81
 • JPY208.28
 • AUD16,856.87
 • CAD17,425.27
 • SGD17,114.85
 • THB728.08
 • NOK2,716.37