Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,265.00
 • EUR26,602.32
 • GBP30,285.76
 • HKD2,980.79
 • CHF23,019.47
 • JPY214.09
 • AUD16,678.31
 • CAD17,457.12
 • SGD17,220.10
 • THB745.09
 • NOK2,769.78