Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,745.00
 • EUR26,818.83
 • GBP30,374.97
 • HKD2,930.91
 • CHF23,069.38
 • JPY201.03
 • AUD17,251.87
 • CAD17,769.68
 • SGD16,890.43
 • THB711.37
 • NOK2,766.67

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH một thành viên

Ngày 20 tháng 10 năm 2017 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV đã có Quyết định số 1368/QĐ-HĐTV về điều động và bổ nhiệm Ông Lê Văn Phăng, người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký